MenaQ7-Vitamin K2 Sport Research 60 capsules

฿0 ฿ 750

MenaQ7® : วิตามิน K2 ในรูปแบบคงที่และมีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพ

ป้ายกำกับ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  • Description

Product Description

MenaQ7-Vitamin K2 Sport Research (60 capsules) 
 

MenaQ7-Vitamin K2 Sport Research ผ่านการทดสอบทางการแพทย์และได้รับสิทธิบัตร

การทดลองทางการแพทย์ในมนุษย์นั้นได้พิสูจน์แล้วว่า MenaQ7® ได้ให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพตามที่ได้กล่าวไว้
MenaQ7® : วิตามิน K2 ในรูปแบบคงที่และมีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพ
สามารถกล่าวได้ว่า ส่วนผสมทั้งหมดนั้นได้ผ่านการรับรองทางการแพทย์ โดยมาตรฐานที่มีการนำมาใช้ตรวจสอบคุณภาพอยู่ในระดับสูงและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่ง MenaQ7® วิตามิน K2 ชนิด MK-7 นั้นได้รับการรับรองและทดสอบโดยมาตรฐานระดับสูงเหล่านี้ทั้งหมด
การศึกษาทางคลินิกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของMenaQ7® และประโยชน์ของมันที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ :


 

MenaQ7-Vitamin K2 Sport Research เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน


MenaQ7® ประกอบไปด้วยวิตามิน K2 ชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุด, เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี และคงรูปอยู่ได้อย่างยาวนานที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
โดยรูปแบบของวิตามิน K ที่สำคัญที่สุด 2 อย่างที่สามารถพบในอาหารได้ คือ วิตามิน K1 (phylloquinone) และวิตามิน K2 (menaquinone)
วิตามิน K เป็นกลุ่มของวิตามินที่ละลายในไขมัน รูปแบบที่สำคัญที่สุดสองอย่างที่พบในอาหารคือวิตามิน K1 (phylloquinone) และวิตามิน K2 (menaquinone) โดยวิตามิน K1 มีบทบาทในการแข็งตัวของเลือด (การแข็งตัว) วิตามิน K2 มีส่วนให้เกิดการแข็งตัวของเลือดเช่นกัน แต่ที่สำคัญกว่านั้นและมันเป็นรูปแบบใหม่ที่เพิ่งทราบกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ มันมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างและรักษากระดูกให้แข็งแรง รวมทั้งยับยั้งการสะสมของแคลเซียมในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดทั่วไปในร่างกาย
ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมวิตามิน K2 นั้นมีอยู่ในหลายรูปแบบ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ menaquinone-4 (MK-4) และ menaquinone-7 (MK-7) ที่ได้จากธรรมชาติและชนิดที่สังเคราะห์จากวัตถุดิบธรรมชาติ
 

 MK-7 เป็นวิตามิน K ชนิดที่เหนือกว่า


วิตามิน K ทุกตัวมีโครงสร้างคล้ายกัน แต่ความยาวของ “แขนงข้าง (side chain)” นั้นแตกต่างกัน – ยิ่งแขนงข้างยาวขึ้นก็จะส่งผลให้การทำงานและประสิทธิภาพของมันนั้นดีขึ้น ดังนั้น Menaquinones สายยาว (โดยเฉพาะ MK-7) เป็นวิตามิน K ชนิดที่ร่างกายที่ต้องการมากที่สุด เนื่องจากมันจะถูกดูดซึมได้อย่างเกือบสมบูรณ์ (เนื่องจากร่างกายต้องการในขนาดที่เล็กกว่า) และสามารถอยู่ในเลือดได้เป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้นั้นทำให้ร่างกายจะได้รับวิตามิน K2 สำหรับเนื้อเยื่อภายนอกตับ, กระดูก, หลอดเลือดแดง และเนื้อเยื่ออ่อน
ในความเป็นจริงนั้นการศึกษาแสดงให้เห็นว่า วิตามิน K2 ในรูปแบบ MK-7 นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับ MK-4 มันจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ MK-7 มีความสำคัญมากขึ้น :

  • การดูดซับและเวลาครึ่งชีวิต (Half-Life Time)
  • การสะสมในซีรั่ม
  • ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์
 

คุณประโยชน์ของ MenaQ7-Vitamin K2 Sport Research

ผู้ชายและผู้หญิง, เด็กและผู้ใหญ่ สามารถมีกระดูกที่แข็งแรงสมบูรณ์และระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ดีได้ โดยการทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน K2 อย่างเพียงพอ
แม้แต่การขาดการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพในระยะเวลาอันสั้นก็สามารถส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารที่ต้องการเพื่อให้การทำงานในระบบต่าง ๆ ได้ผลดีที่สุด
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า การได้รับวิตามิน K อย่างเพียงพอจากการบริโภคอาหารเพียงอย่างเดียวนั้นเกิดขึ้นได้ยาก ถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่ได้จากการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์ในลำไส้ ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์แสดงให้เห็นว่าเด็กและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ขาดวิตามิน K
พิจารณาว่าข้อมูลการบริโภคอาหาร จากช่วงปี 1950 และต้นปี 2000 ในสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่าการบริโภควิตามิน K ในปัจจุบันนี้ต่ำกว่าที่เคยเป็นมา - อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาหารและการจัดหาอาหาร ตัวอย่างเช่นระหว่างปี 1950 และ 1990 ไขมันและน้ำมันกลายเป็นส่วนใหญ่ของอาหารตะวันตกมากกว่าผัก
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอาหารและการเตรียมการที่แตกต่างกันยังสามารถอธิบายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ การรับประทานอาหารที่มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสายพันธุ์ต่าง ๆ (ที่สามารถสังเคราะห์วิตามิน K2) ในอดีตนั้น ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นการรับประทานอาหารที่ปลอดเชื้อโดยมาตรฐานสากล จึงทำให้จุลินทรีย์หยุดการเจริญโต ทำให้ร่างกายขาดแหล่งผลิตวิตามิน K2 ไป
ในอดีตเคยมีการคิดว่า การสังเคราะห์แบคทีเรียของ Menaquinones ในลำไส้ใหญ่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความต้องการของร่างกาย แต่ในปัจจุบันนี้การวิจัยชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมนั้นน้อยกว่าที่เคยคิดไว้
การศึกษาที่ตีพิมพ์นั้นบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าระดับวิตามิน K2 ที่มากขึ้นในร่างกายนั้นมีส่วนช่วยให้หลอดเลือดแดงมีความยืดหยุ่นและแข็งแรง, กระดูกที่มีความสมบูรณ์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอาหารที่รับประทานไปเป็นอาหารจานด่วนและอาหารที่ผ่านกระบวนการ นั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน K จากการบริโภคลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 1950 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสมบูรณ์ของกระดูกและหัวใจและหลอดเลือด 
กระดูก
วิตามิน K2 ช่วยให้ร่างกายสามารถนำแคลเซียมมาใช้ในการสร้างสร้างเนื้อเยื่อของกระดูกที่สมบูรณ์
 
 
 
หัวใจและหลอดเลือด
สนับสนุนความสมบูรณ์ของหัวใจและหลอดเลือด โดยการยับยั้งการสะสมของแคลเซียมในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดทั่วไป ดังนั้นวิตามิน K2 จึงมีส่วนช่วยให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น
 

What Are The Benefits Of Vitamin K2? 
คุณประโยชน์ของวิตามิน K2 คืออะไร?

โดย Dr. Mercola • ProHealth.com • 5 มกราคม 2017

 
 
มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็นต่าง ๆ,
วิตามินและเกลือแร่ เช่น วิตามิน D และกรดไขมันโอเมก้า -3
แต่เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยเริ่มที่จะรับรู้ว่ายังมีวิตามินอีกหลายชนิดที่มักถูกเข้าใจผิ
ดและถูกมองข้ามคุณประโยชน์ของมัน
ในความเป็นจริงแล้วประชากรจำนวนมากมีภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นชนิดหนึ่ง
ที่มักถูกมองข้ามไป มันคืออะไร? คำตอบก็คือ วิตามิน K นั้นเอง
แทนที่จะเป็นสารอาหารเดี่ยวแต่วิตามิน K
นั้นเป็นกลุ่มของวิตามินที่มีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน
ส่วนใหญ่ที่พบมักจะอยู่ในรูปของวิตามิน K1 (phylloquinone) และ K2
(menaquinone)
หนึ่งในนักวิจัยชั้นนำของโลกในเรื่องของวิตามิน K, Cees Vermeer,
Ph.D. , นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในเนเธอร์แลนด์ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับวิตามิน
K2 กล่าวว่า การขาดวิตามินนี้จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไม่มีข้อยกเว้น
โดยเฉพาะในรูปแบบที่เรียกว่า menaquinone-7 (MK -7)
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของวิตามิน K2
จากผลการศึกษาจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้ระบุว่า วิตามิน K
ซึ่งเป็นสารอาหารที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนแต่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็น
 
อย่างมาก เนื่องจากมันมีหน้าที่สำคัญในร่างกายหลายส่วน
โดยเฉพาะกระดูกและหัวใจของคุณ
 
 
 

 

เด็ก
เพื่อให้กระดูกที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนานั้นมีความหนาแน่นที่ดี  เด็กควรได้รับวิตามิน K2 ในปริมาณที่เพียงพอ
การรับประทานอาหารที่มีวิตามิน K ไม่เพียงพอทำให้เด็กเสี่ยงต่อการขาดความสามารถในการเติบโตของกระดูก, ระบบหัวใจและหลอดเลือดที่จะทำงานได้ดีในอนาคต
 
 
ด้วยความเหนือกว่าของ MenaQ7
MenaQ7® ประกอบไปด้วยวิตามิน K2 ในรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด : Menaquinone-7 (MK-7)
 
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการวิจัยและพัฒนาวิตามิน K2 ทำให้มั่นใจได้ว่า MenaQ7® เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญดังต่อไปนี้ :
  • มีความบริสุทธิ์สูง
คุณลักษณะที่สำคัญของส่วนผสมที่เหนือกว่าของวิตามิน K2 ของเราก็คือ ระดับของความบริสุทธิ์ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพโดยรวมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงที่ไม่มีสิ่งเจือปนที่จะลดทอนคุณประโยชน์ของโมเลกุล MK-7 หรือสารประกอบอื่นใดที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าวิตามิน K2 รูปแบบ MK-7 ใน MenaQ7® ซึ่งมันมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น MenaQ7® PharmaPure MK-7 ซึ่งเป็นวิตามิน K2 สังเคราะห์จากธรรมชาติที่มีลักษณะโมเลกุลคล้ายกันมากกว่า 98% MK-7 จึงทำให้เป็นส่วนประกอบที่มีความเข้มข้นและบริสุทธิ์
ทุกชุดผลิตภัณฑ์ของ MenaQ7® ถูกควบคุมโดย HPLC
 


ส่วนประกอบของ MenaQ7-Vitamin K2

  • ประกอบด้วย MK-7 ทั้งหมด :
วิตามิน K จากธรรมชาติที่นำมาใช้นั้นถูกกำหนดค่าแบบ all-trans ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปแบบทางชีวภาพ - หมายถึงการกำหนดค่านี้จะเปิดใช้งานเอนไซม์ carboxylase, ทำให้สามารถกระตุ้นการทำงานโปรตีนต่อไป เช่นการจับตัว, Osteocalcin (โปรตีนจากไขกระดูก) และ MGP รวมไปถึงอื่น ๆ
MenaQ7®เป็นวิตามิน K2 แบบ all-trans ในรูปแบบ MK-7

 
 

วิธีการรับประทานของ MenaQ7-Vitamin K2

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด พร้อมอาหารเช้า
 

ปริมาณของ MenaQ7-Vitamin K2

1 กระปุก บรรจุ 60 ซอฟท์เจล

 

 
  • ความปลอดภัย
แหล่งที่มาของส่วนประกอบของ MenaQ7® ได้รับสถานะ Novel Food จากสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป (EFSA) โดยการประเมินความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการโดย EFSA เป็นการยืนยันที่ชัดเจนต่อสาธารณะแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นปลอดภัยและเป็นประโยชน์
MenaQ7® ยังได้รับการรับรองจาก GRAS (เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ระบุว่าการวิจัยที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนข้อกังวลด้านความปลอดภัยได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 
ปริมาณวิตามิน K ที่แนะนำต่อวันคือ 120 mcg/วัน (US) สำหรับผู้ชาย, ปริมาณ 90 mcg/วัน (US) สำหรับผู้หญิงและ 30-55 mcg/วัน (US) สำหรับเด็ก
การศึกษาปริมาณและความปลอดภัยที่ทำโดย Theuwissen et al (ปี 2012) แสดงให้เห็นว่าการบริโภค MK-7 จาก MenaQ7® เพิ่มขึ้น ในปริมาณสารอาหารที่แนะนำต่อวันของ RDI ช่วยปรับปรุงและการกระตุ้นการทำงานของโปรตีนเช่น Osteocalcin และ Matrix Gla โดยยังไม่พบผลข้างเคียงของ thrombin
หมายเหตุ : วิตามิน K เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของโปรตีนรูปแบบที่เป็นก้อนหลายชนิด (การแข็งตัวของเลือด) ซึ่งเป็นเหตุผลที่แนะนำว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (OAC) ไม่ควรใช้อาหารเสริม MK-7 โดยไม่ปรึกษาแพทย์
 
 

comments powered by Disqus